Vriendenclub

Fanfare / Drumband St. Willibrordus, één van de niet weg te denken verenigingen in Wintelre. Denk bijvoorbeeld aan de serenades die wij brengen als iemand uit ons dorp iets te vieren heeft. Geheel belangeloos zorgen wij er dan voor dat het feest muzikaal opgeluisterd wordt. Bovendien een club, die zowel jongeren als ouderen de mogelijkheid biedt om zich op een prettige manier te ontspannen door het maken van muziek! En niet te vergeten, een club van ruim honderd leden.

Zowel wat betreft het muzikaal niveau als ook de presentatie naar de gemeenschap toe, willen wij in de toekomst graag goed voor de dag blijven komen. Om het muzikale peil te handhaven en zo mogelijk te verhogen, worden al onze leerlingen deskundig opgeleid via vakbekwame docenten. Gelukkig vinden al jaren óók een aantal volwassenen de weg naar onze vereniging. Dit alles houd echter wel in, dat we steeds weer flink moeten investeren in de opleidingskosten, instrumentarium en kostuums. U zult begrijpen dat daar nogal wat financiële middelen mee gemoeid zijn.

Vandaar dat het bestuur en leden heel wat nevenactiviteiten moeten organiseren om dit allemaal te verwezenlijken. We noemen hier o.a. de Vlooienmarkt, de Braderie en de Potgrondactie. Om onze toekomst te kunnen waarborgen, zijn we in 1994 van start gegaan met het oprichten van de “Vriendenclub” van de fanfare/drumband of te wel onze club van “Honderd”

De Vriendenclub van Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre is een zelfstandige stichting. Zij bestaat uit particulieren en ondernemingen die de vereniging een warm hart toedragen. Middels een jaarlijkse donatie maken zij het mogelijk dat de vereniging bijvoorbeeld nieuwe instrumenten kan aanschaffen.

Heeft U interesse in een lidmaatschap van onze Vriendenclub, neem dan contact met ons op!